Multi Monitor instellen

You are here:
< Back

Multi Monitor instellen op een IGEL Linux.

Betrekking tot
IGEL Linux

Oplossing
Automatisch configuratie
– Open de IGEL Setup.
– Ga vervolgens naar User Interface > Display.
– Kies bij “Number of screens” 2 of meer.
    Er verschijnen nu een aantal vierkantjes waarvan 1 geel is waarin “Primary” staat.
    De rest zijn wit waarin “Secundary” staat.

– De resoluties zullen automatisch geselecteerd worden.
    (wanneer autodetect niet beschikbaar is controleer of de “DDC Option” enabled is)
    (User Interface > Display > Options)

– Sleep de vierkanten om de posities van de schermen te veranderen.
    Standaard is de Primary scherm het scherm waar de taakbalk op staat.

Handmatige configuratie
– Open de IGEL Setup.
– Ga vervolgens naar User Interface > Display.
– Kies bij “Selected screen” het schermnummer waarvan de instellingen veranderd moeten worden.
– Stel vervolgens de “Resolution, Frequency en de “Monitor” in.
– Herhaal deze stappen voor elke monitor die aangesloten is op de IGEL thin client.
 

Tweco-IT